2017

test

Seegasse

5.08 min 4K

2014

test

Wotruba

6 min 2K

2010

test

Continental Divide

10 min HD

2009

test

Freude

3 min 35mm und HD

2007

test

La Memoire des Enfants

75 min HD

2004

test

Preserving Cultural Traditions in a Period of Instability

2003

test

To the happy few

04min 43sek HD

test

Yes? Oui? Ja?

04:34 Montage - Film (16mm)

2000

test

Metropolen des Leichtsinns

10min 50sek 16mm